5a Cursa d’orientació

Un any més organitzarem la cursa d’orientació. Enguany serà una edició marcada per les circumstàncies de la pandèmcia actual, però no per això menys interessant. Serà una versió 2.0 Aquesta edició només es permetran grups fets per membres d’una mateixa família, doncs que convisquin a la mateixa casa. No estarà permès fer grups per amistat…